Norges Kunnskapskontor i Brussel består av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge (IN) og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Sammen ønsker vi å gi et bedre og mer helhetlig tilbud til norske aktører innen områdene utdanning, forskning og innovasjon. Vi er også en norsk samtalepartner overfor aktører i Brussel.

vi

bedre

bidra

fremme

norsk deltakelse i EUs programmer for forskning,innovasjon og utdanning

til bedre koblinger mellom forskning, innovasjon og utdanning 

og profilere norsk forskning,innovasjon og utdanning

virke

som bro mellom norske og europeiske aktører 

være

støtte

lyttepost og rådgiver for norske aktører

opp under norsk påvirkning og posisjonering

Hva kan vi tilby ?

informasjon

hjelp

bruk

tematiske

og veiledning om norske muligheter innen EUs programmer for utdanning, forskning og innovasjon 

til å organisere møter og større arrangementer i Brussel 

av våre møtelokaler 

foredrag, seminarer og arrangementer 

Mer informasjon om Kunnskapskontoret finnes på våre engelskspråklige sider.

Diku_logo_farger.png

NORCORE office | Rue du Trône 98, 1050 Brussels BELGIUM | Phone +32 2 549 09 80 

© Copyright 2020