top of page

Kunnskapskontoret i Brussel søker studentpraktikant for våren 2023


Kunnskapskontoret i Brussel søker praktikant for våren 2023, med varighet 1. februar til 30. juni.


Norges Kunnskapskontor i Brussel består av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge (IN) og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Sammen ønsker vi å gi et bedre og mer helhetlig tilbud til norske aktører innen områdene utdanning, forskning og innovasjon. Vi er også en norsk samtalepartner overfor aktører i Brussel.


Kontoret består av en ansatt fra hver av organisasjonene, to-tre interne og eksterne hospitanter, og en merkantilt ansatt.


Som praktikant ved vårt kontor vil du få ta del i et hyggelig arbeidsfellesskap, med varierte oppgaver knyttet til det europeiske og norske arbeidet med forskning, innovasjon og utdanning, og da særlig til programmene Erasmus+ og Horisont Europa.


Arbeidsoppgaver

 • Informasjonsarbeid (nettsider, nyhetsbrev, sosiale media).

 • Nyhets-scan (hente informasjon og analysere relevans for utdanning-, forskning-, og innovasjon).

 • Kunnskapskontorets arrangementer og møter.

 • Delta på og rapportere fra relevante konferanser og seminarer.

 • Hjelpe med besøksgrupper fra Norge.

 • Administrativt arbeid (bestille møtelokaler, skrive referat fra interne møter, annet).

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Vi søker etter en student på masternivå eller mellom bachelor og masternivå.

 • Kjennskap til EU-systemet/EU-programmer og internasjonal erfaring er en fordel.

 • Kjennskap til kunnskapsfeltet (innovasjon, forskning og/eller utdanning) er en fordel, men ikke et krav.

 • Gode norsk- og engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) er en forutsetning. Fransk er en fordel, men ikke et krav.

 • Noe arbeidserfaring er ønskelig, gjerne innen administrativt arbeid eller med kommunikasjonsarbeid.

 • Vi søker en person som kan ta initiativ og jobbe selvstendig med oppgaver samtidig som vedkommende kan jobbe godt i team, som er nysgjerrig og interessert i å lære og som er fleksibel.

Vi tilbyr

 • Varierte faglige og administrative oppgaver

 • Kjennskap til EU systemet og rammeprogrammene

 • Veiledning underveis i praktikantoppholdet

 • Nettverksmuligheter for videre karriere

 • Hyggelig arbeidsfellesskap


Vi oppfordrer studenter og nylig utdannede å sjekke med sitt universitet eller høyskole om de kan kvalifisere for stipend fra Erasmus+. Kunnskapskontoret tilbyr et stipend på ca. 10.000 NOK per måned.


Søknadsfrist: 21. oktober 2022. 


Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til: ragnhild.berg@hkdir.no.


Vi ber om at alle dokumenter sendes som PDF-filer. Merk søknaden ‘Praktikantstilling’.


For mer informasjon, kontakt Ragnhild Berg på e-post: ragnhild.berg@hkdir.no, eller telefon: +4747503794. Du kan også kontakte Magnus Stakkestad, vår nåværende praktikant, på masta@forskningsradet.no.

Comentários


Related posts

bottom of page