top of page

Kunnskapskontoret i Brussel søker studentpraktikant for høsten 2024

Kunnskapskontoret i Brussel søker praktikant for høsten 2024, med varighet 20. august til 20.desember 2024.

 

Norges Kunnskapskontor i Brussel består av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge (IN) og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Sammen ønsker vi å gi et godt og helhetlig tilbud til norske aktører innen områdene utdanning, forskning og innovasjon. Vi er også en norsk samtalepartner overfor aktører i Brussel.


Kontoret består av en til to ansatte fra hver av organisasjonene, en merkantilt ansatt og en praktikant.


Som studentpraktikant ved vårt kontor vil du få ta del i et hyggelig arbeidsfellesskap, med varierte oppgaver knyttet til det europeiske og norske arbeidet med forskning, innovasjon og utdanning, og da særlig til programmene Erasmus+ og Horisont Europa.

 

Arbeidsoppgaver

- Informasjonsarbeid (nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier).

- Nyhets-scan (hente informasjon og analysere relevans for utdanning, forskning og innovasjon).

- Arbeid relatert til Kunnskapskontorets arrangementer og møter.

- Delta på og rapportere fra relevante konferanser og seminarer.

- Hjelpe med besøksgrupper fra Norge.

- Administrativt arbeid (bestille møtelokaler, skrive referat fra interne møter, annet).

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

- Vi søker etter en student på masternivå eller mellom bachelor og masternivå.

- Kjennskap til EU-systemet/EU-programmer og internasjonal erfaring er en fordel.

- Kjennskap til kunnskapsfeltet (innovasjon, forskning og/eller utdanning) er en fordel, men ikke et krav.

- Gode norsk- og engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) er en forutsetning.

- Noe arbeidserfaring er ønskelig, gjerne innen administrativt arbeid eller med kommunikasjonsarbeid.

- Vi søker en person som kan ta initiativ og jobbe selvstendig med oppgaver samtidig som vedkommende kan jobbe godt i team, som er nysgjerrig og interessert i å lære og som er fleksibel.

 

Vi tilbyr

- Varierte faglige og administrative oppgaver

- Mulighet til å lære mer om EU-systemet og rammeprogrammene

- Veiledning underveis i praktikantoppholdet

- Nettverksmuligheter for videre karriere

- Hyggelig arbeidsfellesskap


Vi oppfordrer studenter til å sjekke med sitt universitet eller høyskole om de kan kvalifisere for stipend fra Erasmus+. Kunnskapskontoret tilbyr et stipend på 12.000 NOK per måned.


Søknadsfrist: 11.03.2024

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til: ragnhild.berg@hkdir.no

Vi ber om at alle dokumenter sendes som en PDF-fil. Merk søknaden ‘Praktikantstilling’.

 

For mer informasjon, kontakt Ragnhild Berg på e-post: ragnhild.berg@hkdir.no, eller telefon +47 47503794. Du kan også kontakte Martine Høstland, vår nåværende praktikant, på mahoe@forskningsradet.no.

Comments


Related posts

bottom of page